Futurologické metódy

 • Extrapolácia trendov

 • Vytváranie scenárov

 • Vytváranie vízií

 • Vytváranie stratégií

 • Historická analógia

 • Delfská metóda

 • Simulácia a počítačové modelovanie

 • Kríźovo-impaktová metóda

 • Teória hier

 • Teória chaosu

 • Globálne modely

 • Systémový prístup

 • Holistické prístupy

 • Environmentálny scanning

 • Násobné perspektívy

 • Kultúrne aspekty

 • Vytváranie prognóz

 • Obsahová analýza

 • Nerovnovážna termodynamika

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.