Projekty

            Najväčším futurologickým a zároveň spoločenskovedným projektom súčasnosti je The Millennium Project, ktorý prebieha od roku 1987 a každoročne vydáva správu State of the Future.

            Tento projekt je organizovaný ako globálna výskumná futurologická sieť prepojená výskumnými uzlami, ktorých počet sa v súčasnosti blíži číslu 40.

            Projekt bol koordinovaný Americkou radou pre Univerzitu OSN – American Council for United Nations University, neskoršie Svetovou federáciou asociácii OSN WFUNA a teraz funguje ako samostatná organizácia. Správa 2010 State of the Future má dohromady 7000 strán kumulatívneho futurologického výskumu dohromady sa od roku 1987 zúčastnilo na projekte asi 3000 participantov z celého sveta.

            Projekt predstavuje zároveň najväčší futurologický globálny think tank na svete.

            The Millennium Project prebiehal od roku 1996 pod patronátom Americkej rady pre Univerzitu OSN - American Council for The United Nations University, ktorá celý projekt koordinovala v spolupráci so Smithsonian Institution vo Washingtone a The Futures Group International a zabezpečila prípravné práce projektu, ktoré začali v roku 1992. Od roku 2009 funguje projekt samostatne.


 

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.