Futurologické konferencie

            Prvá medzinárodná konferencia o výskume budúcnosti bola usporiadaná v roku 1967 v nórskom Oslo.

            Oficiálny názov konferencie bol First International Future Research Conference - The Future of Mankind: Peace and Development 1970-2000. Konferenciu usporiadali viedenský Instituts fur Zukuntsfragen, nórsky Internationale Peace Research Institute a londýnska skupina Mankind 2000. 

            Druhá medzinárodná konferencia o výskume budúcnosti - Second International Future Research Confrence bola usporiadaná londýnskou skupinou Mankind 2000 v japonskom Kyoto v roku 1970. Tieto konferencie vyústili do založenia medzinárodnej fururologickej organizácie World Futures Studies Federation.

            Druhá medzinárodná futurologická organizácia World Future Society usporiadava každoročne výročnú konferenciu v americkom alebo kanadskom veľkomeste a World Futures Studies Federation usporiadava konferencie s niekoľkoročným odstupom.

            Občianská futurologická spoločnosť v Prahe usporiadava od roku 1990 každé dva roky medzinárodné futurologické kolokvium Koncipování budoucnosti v Evropě.   Doteraz sa konalo desať ročníkov tohto kolokvia. Príspevky prednesené na kolokviu sú vydávaná v podobe zborníka príspevkov.

 

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.