Podujatia

 

 Ekonomický ústav SAV - 5. oddelenie

Metodológia výskumu budúcnosti a strategické vyhodnocovanie

  

v spolupráci s

 

Futurologickou spoločnosťou na Slovensku FSS

 

 

 

Vás pozýva

 

na prezentáciu knihy

 

 

 

Peter Staněk: Globálna kríza – hrozba alebo výzva ?

 

  

Prezentácia: Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof.

 

 

Miesto konania: Ekonomický ústav SAV, knižnica, prízemie, Šancová 56, Bratislava

 

Čas konania: 20. októbra 2010, o 15.00

 

 

 

 

 

                                  S pozdravom

 

 

 

 

Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.                Ing. Ivan Klinec

 vedúca 5. oddelenia EÚ SA                         predseda FSS

 

 

V Bratislave, 8.októbra 2010

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.